آرشیو برچسب نفت ايران

رفتارشناسی روس‌ها در خروج از نفت ایران

خروج آمریکا از برجام، با وجود اینکه برای بسیاری از کشورها و شرکت‌های بین‌المللی به‌‌ویژه اروپایی که در ایران فعالیت می‌کنند یا به حضور در ایران علاقه‌مند هستند، سخت، پرهزینه و ناراحت‌کننده است اما برای معدودی از کشورها و شرکت‌ها، بهانه و دلیل خوبی است که همکاری‌ها و مناسبات خود را با ایران متوقف کنند؛ […]