آرشیو برچسب دیوار بزرگ چین

معرفی و چگونگی ساخته شدن دیوار بزرگ چین و ارتش سفالین

دیوار بزرگ چین و ارتش سفالین از جمله مشهورترین آثار دیدنی کشور چین محسوب می شوند که توسط پادشاهی به نام چین شی خوانگ دی ساخته شده اند. در این گزارش به معرفی و چگونگی ساخته شدن این آثار می پردازیم. بدون شک نام دیوار بزرگ چین برای بیشتر مردم آشنا است و امروزه بسیاری […]