آرشیو برچسب دریاچه خزر

از دریاچه خزر تا رودخانه یانگ تسه؛ تغییرات غیرمعمول در منابع آب شیرین

ناسا به تازگی نتایج رصدهای ماهواره GRACE در بازه زمانی ۲۰۱۶- ۲۰۰۲ را منتشر کرد که تأثیرات تغییرات آب و هوایی در بروز خشکسالی در مناطق مختلف جهان و وضعیت نامناسب منابع آب شیرین و آب های زیرزمینی را نشان می دهد. ماهواره های دوقلوی GRACE (GRACE-2 و GRACE-1)، مأموریت مشترک ناسا و مرکز هوافضا […]