دسته: تاریخ در عکس

تصاویر آخرین سیل تهران در ۳۲ سال پیش

در ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۵ بارش شدید باران و جاری شدن سیل تهران خسارات زیادی بر جا گذاشت. تصاویر ۳۲ سال پیش؛ آخرین سیل تهران منبع: ایرنا